Kategórie Moč - močenie

Močová inkontinencia alebo nedobrovoľná strata moču u detí
Moč - močenie

Močová inkontinencia alebo nedobrovoľná strata moču u detí

Zdá sa, že dôvod, prečo dieťa navlhčuje posteľ, nemá jediný dôvod, a preto existuje mnoho faktorov, ktoré môžu u detí vyvolať inkontinenciu moču alebo nedobrovoľnú stratu moču. Dôvod, prečo sa táto patológia vyskytuje, nemožno vysvetliť výhradným dôvodom. Medzi hlavné príčiny patrí znížená sekrécia ADH, anti-diuretického hormónu, u detí, ktoré zvlhčujú posteľ.

Čítajte Viac

Moč - močenie

Močová inkontinencia alebo nedobrovoľná strata moču u detí

Zdá sa, že dôvod, prečo dieťa navlhčuje posteľ, nemá jediný dôvod, a preto existuje mnoho faktorov, ktoré môžu u detí vyvolať inkontinenciu moču alebo nedobrovoľnú stratu moču. Dôvod, prečo sa táto patológia vyskytuje, nemožno vysvetliť výhradným dôvodom. Medzi hlavné príčiny patrí znížená sekrécia ADH, anti-diuretického hormónu, u detí, ktoré zvlhčujú posteľ.
Čítajte Viac