Kategórie Mentálne poruchy

Detská epilepsia
Mentálne poruchy

Detská epilepsia

Epilepsia je prerušovaná porucha nervového systému, ktorá postihuje 1 dieťa a vyznačuje sa záchvatmi alebo záchvatmi. Väčšina detí postihnutých týmto ochorením môže viesť normálny a zdravý život. Hoci jeho názov môže zapôsobiť na mnohých rodičov, väčšina detských epilepsií postupuje dobre a je spôsobená liečbou.

Čítajte Viac

Mentálne poruchy

Detská epilepsia

Epilepsia je prerušovaná porucha nervového systému, ktorá postihuje 1 dieťa a vyznačuje sa záchvatmi alebo záchvatmi. Väčšina detí postihnutých týmto ochorením môže viesť normálny a zdravý život. Hoci jeho názov môže zapôsobiť na mnohých rodičov, väčšina detských epilepsií postupuje dobre a je spôsobená liečbou.
Čítajte Viac
Mentálne poruchy

Ideálna strava pre deti s epilepsiou

Epilepsia je porucha nervového systému charakterizovaná výskytom záchvatov, ktoré sa opakujú s neurčitou a nepredvídateľnou frekvenciou. Záchvaty sú epizódy nekontrolovanej a abnormálnej aktivity neurónov, ktoré môžu spôsobiť zmeny v pozornosti alebo správaní dieťaťa.
Čítajte Viac